Aktuálně
DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM Kam po maturitě? Využijte rok po SŠ ke studiu angličtiny v Cambridge English centru. Přihlášky ke studiu přijímáme i v průběhu září 2017 do naplnění kapacity!
Kurzy a semináře akreditované DVPP Přinášíme Vám nabídku DVPP kurzů a seminářů na rok 2017/2018
CAMBRIDGE ZKOUŠKY v roce 2017 Nové termíny prestižních zkoušek na rok 2017!
FIREMNÍ VÝUKA a dotace 2017 Potřebujete jazykovou výuku pro Vaši společnost? Kontaktujte nás!
CERTIFIKÁT KVALITY Kvalita naší práce je vysoká, což dokládá fakt, že jsme se stali držiteli bristkého certifikátu kvality!
Kontakt
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428

Kurzy akreditované DVPP

DVPP akreditace

 
Naše jazyková škola má v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) akreditovány jazykové kurzy angličtiny s přípravou k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English ve třech různých úrovních pokročilosti a dva samostatné metodické semináře pro vyučující angličtiny.
 
Dokument prokazující akreditaci našich kurzů je k dispozici na tomto odkazu
 

Jazykové kurzy 

 
Jazykové kurzy jsou koncipovány jako dvou semestrální, nicméně jednotlivé semestry je možné absolvovat i samostatně, bez nutnosti podání přihlášky na navazující semestr kurzů. 
 
Hodinová dotace našich jazykových kurzů je vždy 40 vyučovacích hodin v semestru. 
 
Níže uvádíme kurzy, které budou zahájeny v září 2017.
Kurzy se budou konat v Hradci Králové vždy v úterý od 17:00 do 18:30 v prostorách gymnázia Boženy Němcové na ulici Pospíšilova 324 a v Pardubicích každou středu od 16:30 - 18:00 v prostorách gymnázia Dašická 1083.
 

Nabídka kurzů od září 2017 

 
Všechny kurzy jsou kurzy obecné angličtiny, do kterých je zakomponovaná příprava na prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English. Účastníci kurzů nemusí zkoušku podstoupit, ale pokud budou mít zájem, mohou zkoušku Cambridge English KEY složit přímo v naší jazykové škole, která je zároveň akreditovaných zkouškovým centrem Cambridge univerzity. 

Kurzy jsou vedeny prezenčně formou pravidelných setkávání, během nichž účastníci kurzu postupně prohlubují své dosavadní znalosti jazyka a rozšiřují je o potřebné kompetence se zaměřením na přípravu k mezinárodním jazykovým certifikacím. Kurzy jsou vedeny z oficiální přípravné metodiky Cambridge University Press, v aktuálních vydáních.

Účastníci mají k dispozici celkem 20 osobních setkání, z nich každé je v časové dotaci 2 vyučovací hodiny. Frekvence setkávání je 1x týdně. Mimo samotná setkávání účastníci pracují s učebními texty a interaktivním CD-ROMem, který je součástí vstupních výukových materiálů kurzu.

 
V září 2017 budou otevřeny následující kurzy. 
 

Pořadové číslo

Název vzdělávací akce

Oblast akce (podle předmětů)

Forma (typ akce)

Předpokládaný počet účastníků

Hodinová dotace

Účastnický poplatek

1

Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Key 1

angličtina

kurz

8

40

3680 Kč

3

Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: Preliminary 1

angličtina

kurz

8

40

3680 Kč

5

Kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First 1

angličtina

kurz

8

40

3680 Kč

 
Kurzy Key 1 jsou kurzy pro studenty se vstupní úrovní účastníků kurzu  A1. Výstupní A1+, tedy směřující k získání úrovně A2. 
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: Key. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Objective Key. Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími gramatickými strukturami a jevy na dané úrovni, projdou potřebnou slovní zásobu a absolvují nácvik zkouškových úloh typických pro danou mezinárodní zkoušku.
 
 
Kurzy Preliminary 1 jsou  kurzy obecné angličtiny pro studenty začínající na úrovní A2 dle Evropského Referenčního Rámce a cílovou úrovní je úroveň A2+ směřující k úrovni B1.
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: Preliminary. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Objective PET. 
 
 
Kurzy First 1 jsou kurzy obecné angličtiny pro studenty začínající na úrovní B1 dle Evropského Referenčního Rámce a cílovou úrovní je úroveň B1+ směřující k B2.
Cílem kurzu je připravit studenty ke složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: First. Kurz si klade za cíl pokrýt první polovinu sylabu přípravného kurzu podle oficiální metodiky Cambridge University Press, Compact First. 
 

Přihláška do kurzů 

 
Přihlásit se do jednotlivých kurzů můžete pomocí našeho on-line formuláře zde
 
Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice